Đó là nhận xét của UBND tỉnh Lâm Đồng tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII được tổ chức tại Đà Lạt ngày 8/12. Cụ thể, 3 chương trình này là chương trình nông nghiệp công nghệ cao, chương trình chuyển đổi giống và thực hiện tái canh cây cà phê và chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Theo công bố của UBND tỉnh Lâm Đồng tại kỳ họp nói trên, chương trình nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh trong năm 2014 đã có sức lan tỏa nhanh trong sản xuất và có tác dụng khuyến khích người dân mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 39.237ha được sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao - chiếm 15% tổng diện tích đất canh tác của tỉnh, tăng 4.292ha so với năm 2013. Trong 39.237ha sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao này, diện tích rau, hoa và cây đặc sản chiếm 14.063ha; cà phê 15.335ha; chè 5.635ha; lúa chất lượng cao chiếm 3.585ha. Điều đáng lưu ý là tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của Lâm Đồng đã đạt đến tỷ lệ 30% giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp Lâm Đồng; cùng đó là năng suất, giá trị sản phẩm cây trồng và vật nuôi khi áp dụng công nghệ cao hiện đã tăng 25% - 30%; đồng thời, lợi nhuận cũng đạt trên 30% so với doanh thu.

Về chương trình chuyển đổi giống và thực hiện tái canh cây cà phê trong năm 2014 đã được tỉnh Lâm Đồng tiếp tục triển khai với tiến độ đạt được theo kế hoạch đề ra. Đáng lưu ý là trong việc triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi giống và tái canh cây cà phê ở Lâm Đồng - tỉnh đứng thứ hai sau Đắc Lắc về diện tích và sản lượng cà phê, nhiều mô hình cải tạo vườn cà phê bằng phương pháp ghép cành và ghép chồi cho năng suất cao (6 - 7 tấn/ha) đã được tiếp tục nhân rộng ở hầu khắp các vùng cà phê trọng điểm trong tỉnh. Năm 2014, thông qua chương trình tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, nông dân tỉnh Lâm Đồng đã vay một nguồn vốn khá lớn để thực hiện tái canh 7.460ha cà phê; trong đó, tái canh 3.596ha, ghép cải tạo 3.221ha và trồng mới gần 644ha. Ngoài ra, cũng trong năm 2014, nông dân Lâm Đồng còn được nhận hỗ trợ 2.000kg hạt giống (tương đương 2.000ha) từ Hiệp hội Cà phê Việt Nam để phục vụ tái canh.

Với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Lâm Đồng năm 2014, tổng nguồn vốn theo kế hoạch là 8.186,5 tỷ đồng. Trong đó, vốn trực tiếp từ chương trình chiếm hơn 183 tỷ đồng, bao gồm hơn 71 tỷ đồng thuộc nguồn ngân sách trung ương và khoảng 173 tỷ đồng thuộc ngân sách tỉnh và các huyện (ngân sách tỉnh 65 tỷ đồng, ngân sách huyện 47 tỷ đồng); vốn từ các nguồn khác như vốn lồng ghép gần 784 tỷ đồng, vốn tín dụng 7.000 tỷ đồng, vốn huy động từ cộng đồng dân cư 148 tỷ đồng và vốn huy động từ doanh nghiệp và các tổ chức khác là 71,5 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, Lâm Đồng đã bố trí trực tiếp cho 45 xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 khoảng 282,2 tỷ đồng. Đến cuối năm 2014, Lâm Đồng có ít nhất 15 xã đạt 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Khắc Dũng (Theo baolamdong.vn)

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top