Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024, với chủ đề:“Đảm bảo cấp nước sạch an toàn thích ứng với biến đổi khí hậu”. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng ban hành Kế hoạch số 715/KH-SNN ngày 10/4/2024 về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2024. Mục đích nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân đối với việc thúc đẩy thực hiện cấp nước an toàn, bảo vệ nguồn nước, công trình cấp nước. Chủ động triển khai các giải pháp cấp nước, thu trữ nước an toàn để đảm bảo đủ nước sạch cho người dân, nhất là những khu vực chịu ảnh hưởng của nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, ô nhiễm nguồn nước. Đồng thời đảm bảo vệ sinh môi trường và thực hành tốt vệ sinh cá nhân, hướng tới bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống và đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.

Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024 triển khai trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 29/4/2024 đến 6/5/2024 có thể kéo dài đến ngày môi trường thế giới 5/6/2024 và lồng ghép với các sự kiện, ngày lễ lớn khác như ngày ngày lễ lớn 30/4, 01/5  và 7/5.

Các hoạt động cụ thể

Căn cứ vào đặc thù và điều kiện cụ thể của từng đơn vị, địa phương tổ chức hưởng ứng “Tuần lễ” một cách trang trọng, thiết thực và tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí, với nội dung chính như sau:

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, phát thanh, truyền hình trung ương và địa phương…), treo biểu ngữ, áp phích, phân phát tài liệu, tờ rơi với mục tiêu, nội dung, nhân tố điển hình, bài học hay về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường tại địa phương.

- Tổ chức các chiến dịch truyền thông thông qua các hoạt động của Đoàn Thanh niên, trường học, các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương để giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và phòng chống dịch bệnh. Đối với các trường học, có thể tổ chức các sự kiện truyền thông, hoạt động truyền thông trực tiếp hoặc lồng ghép hoạt động giáo dục, tuyên truyền về các nội dung trên vào các bài giảng của giáo viên trong các tiết học.

- Tổ chức ra quân tu sửa các công trình cấp nước sinh hoạt, dọn dẹp vệ sinh tại hộ gia đình và nơi công cộng.

- Huy động toàn dân làm tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa gắn với phong trào “Toàn dân xây dựng nông thôn mới”.

- Phổ biến sâu rộng thông điệp “Tuần lễ” đến cơ quan, đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân.

Văn Hợi (t/h) - TTKN Lâm Đồng

Chung nhan Tin Nhiem Mang

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú - Phường 4 - TP. Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Tất Dương - Giám đốc Trung tâm

Top