Ngày 18/10/2022, tại thành phố Đà Lạt, Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng (Sở Nông nghiệp và PTNT) tổ chức “Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả theo kế hoạch năm 2022 và Hướng dẫn thêm một số nội dung mới của Sổ tay thực hiện Chương trình (POM)”.

Tham dự Hội nghị có đại diện của các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT: Phòng Kế hoạch - Tài chính, Chi cục Thủy lợi, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới, Trung tâm Khuyến nông, Ban QLDA Đầu tư và xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT; đại diện ngành Y tế tỉnh: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, Lãnh đạo Trung tâm Y tế và cán bộ chuyên trách Chương trình VSMT các huyện Đạ Tẻh, Di Linh, Đức Trọng, Trạm Y tế xã Quảng Trị (Đạ Tẻh), Đinh Lạc, Tân Nghĩa (Di Linh), Ninh Gia, Hiệp An (Đức Trọng). Đại diện các Sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư; Ban Dân tộc tỉnh; Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Tỉnh Đoàn. Đại diện UBND huyện Đạ Tẻh, Di Linh, Lâm Hà, Đơn Dương, thành phố Bảo Lộc, Đà Lạt và đại diện lãnh đạo UBND các xã có triển khai Chương trình…

Tại Hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên đại diện ngành Nông nghiệp (Ban QLDA Đầu tư và xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT) và ngành Y tế (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh) giới thiệu về Chương trình, triển khai Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả theo kế hoạch năm 2022. Đồng thời, hướng dẫn thêm một số nội dung của Sổ tay thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả. Qua đó, xác định Kế hoạch, mục tiêu và các chỉ số của chương trình cần đạt được trong năm 2022 và phân công nhiệm vụ thực hiện chương trình cho các ban ngành liên quan…

Việc triển khai thực hiện Chương trình nhằm cải thiện hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, tăng cường tiếp cận bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong thời gian tới.

Văn Thọ - TTKN Lâm Đồng

Chung nhan Tin Nhiem Mang

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú - Phường 4 - TP. Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Tất Dương - Giám đốc Trung tâm

Top