Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022, với chủ đề:Quản lý, vận hành, khai thác bền vững công trình cấp nước và vệ sinh nông thôn”. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc tham gia, triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022 trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 29/4 - 30/6/2022 và lồng ghép với các sự kiện, ngày lễ lớn khác như ngày Môi trường thế giới (05/6), các ngày lễ lớn 30/4, 01/5 tại văn bản số 2771/UBND-TL ngày 25/4/2022.

Các hoạt động cụ thể

Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng (Báo chí, phát thanh, truyền hình…), treo biểu ngữ, áp phích, cấp phát tài liệu, tờ rơi với mục tiêu, nội dung về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường ở địa phương.

Tổ chức các chiến dịch truyền thông trực tiếp hoặc trực tuyến trên các trang mạng xã hội, trang Website của các tổ chức chính trị xã hội, các Trường học tại địa phương nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh. Đối với các Trường học có thể lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về các nội dung trên vào các bài giảng của giáo viên trong các tiết học theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

Tổ chức các đợt đánh giá, kiểm tra hoạt động của các công trình cấp nước, đẩy mạnh đầu tư xây dựng, kiểm tra nhà vệ sinh công cộng; vận động người dân xây dựng công trình cấp nước và vệ sinh an toàn.

Văn Hợi (t/h) - TTKN Lâm Đồng

Chung nhan Tin Nhiem Mang

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú - Phường 4 - TP. Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Tất Dương - Giám đốc Trung tâm

Top