Sáng ngày 15/01/2021, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã tổ chức “Hội nghị Tổng kết ngành NN&PTNT năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021”. Tham dự hội nghị có Ông Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh, Ông Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương và toàn ngành NN&PTNT trong tỉnh.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Sơn - Giám đốc Sở NN&PTNT Lâm Đồng đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ ngành NN&PTNT năm 2020. Qua đó, mặc dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh Covid-19, tình hình biến đổi khí hậu… nhưng ngành NN&PTNT của tỉnh đã đạt nhiều kết quả nổi bật, cụ thể:

Tăng trưởng GRDP toàn ngành ước đạt khoảng 4,38% so với năm 2019, tương ứng tổng sản phẩm ước đạt 25.335 tỷ đồng. Cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp: Trồng trọt 80,54%, chăn nuôi 17,02%, dịch vụ 2,44%.

Giá trị sản xuất bình quân/ha đạt 185,6 triệu đồng, tăng 3,4% so với năm 2019. Diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNUDCNC) đạt 60.228 ha, tăng 2.571 ha so với năm 2019, tương ứng 20,08% diện tích canh tác toàn tỉnh. Thực hiện chuyển đổi, cải tạo 16.515 ha sản xuất kém hiệu quả, trong đó 7.488 ha cà phê. Giảm được 6.069 ha đất canh tác kém hiệu quả, đưa diện tích canh tác có giá trị dưới 50 triệu đồng còn khoảng 55.831 ha, chiếm 18,6% diện tích canh tác.

 Toàn tỉnh hiện có 165 chuỗi sản xuất gắn với tiêu thụ, tăng 20 chuỗi liên kết, có 5,2 % số hộ tham gia liên kết, sản lượng tiêu thụ qua chuỗi tăng 16% so với năm 2019. Phát triển mới 48 HTX, nâng tổng số HTX nông nghiệp toàn tỉnh đạt 312 HTX.

Thực hiện phân hạng và công nhận 15 sản phẩm, trong đó có 9 sản phẩm đạt hạng 4 sao; 5 sản phẩm đạt hạng 3 sao và 1 sản phẩm đề nghị Trung ương công nhận sản phẩm OCOP cấp quốc gia. Đến nay, toàn tỉnh đã có 62 sản phẩm OCOP. Hiện Sở đã trình UBND tỉnh công nhận thêm 65 sản phẩm.

Diện tích được tưới đạt 132.086 ha (chiếm 65% diện tích cần tưới), trong đó diện tích được tưới từ công trình thủy lợi đạt 57.649 ha. Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 90%, nước sạch 27,5%.

Số vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng giảm 7%; diện tích rừng bị thiệt hại giảm 21%; khối lượng lâm sản thiệt hại cả năm giảm 36% so với năm 2019. Độ che phủ rừng đạt 55%.

Có thêm 9 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới và 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; đến hết năm 2020 toàn tỉnh có 104/111 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 5 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; thành phố Đà lạt, Bảo Lộc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Mặc dù đã đạt được những kết quả nổi bật ở trên, ngành Nông nghiệp của tỉnh trong năm 2020 vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục, đó là: Công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi tuy được chú trọng kiểm soát, nhưng vẫn xảy ra dịch bệnh rải rác trên đàn vật nuôi; công tác tăng đàn, tái đàn lợn gặp nhiều khó khăn và chưa thể phục hồi so với thời điểm trước dịch do giá thành sản xuất đang ở mức cao, chưa chủ động được con giống phục vụ sản xuất cho các đối tượng hộ nhỏ lẻ, gia trại, trang trại quy mô nhỏ, cùng với đó nguy cơ tái phát bệnh dịch tả lợn Châu phi vẫn đang ở mức cao; Tình hình dịch bệnh Covid-19 đã có những ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông sản, đặc biệt một số mặt hàng có thị trường xuất khẩu cố định như tơ tằm, chè, rau quả bị ảnh hưởng nặng nề, sản lượng và giá trị xuất khẩu giảm so với cùng kỳ; Tình hình tiêu thụ nông sản chưa thật sự bền vững, tỷ lệ nông sản tiêu thụ qua hợp đồng, chuỗi liên kết còn thấp, thị trường tiêu thụ và giá nhiều loại nông sản không ổn định, đặc biệt là giá cà phê tuy trong năm có tăng cao hơn so với cuối thời điểm năm 2020 nhưng vẫn đang ở mức thấp trong nhiều năm qua, ảnh hưởng lớn đến thu nhập và việc tái đầu tư sản xuất của người dân; Tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp còn diễn biến phức tạp, nhiều điểm nóng, vụ vi phạm nổi cộm về phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp chưa được xử lý kịp thời; Một số chương trình, dự án triển khai còn chậm trễ, gây khó khăn trong việc thực hiện tại các địa phương…

Tham dự và chỉ đạo hội nghị, Ông Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm mà ngành NN&PTNT Lâm Đồng thực hiện trong năm 2021 như sau:

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại giai đoạn 2021-2025; tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hóa ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ theo hướng nâng cao giá trị, hiệu quả sản xuất, nâng cao năng suất lao động nông nghiệp. 

Thứ hai, nâng cao năng lực dự báo thị trường; hướng dẫn, điều chỉnh quy mô sản xuất, cân đối cung cầu phù hợp với nhu cầu của thị trường… Đẩy mạnh phát triển công nghệ sau thu hoạch, chế biến nông sản, khuyến khích phát triển chế biến sâu, chế biến tinh; chú trọng phát triển công nghiệp phụ trợ và dịch vụ hỗ trợ; đẩy mạnh hoạt động xây dựng, quảng bá thương hiệu, nhãn hiệu để phát triển nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của nông sản.

Thứ ba, các chương trình, dự án (nhà kính, dược liệu, chương trình Khuyến nông) chậm triển khai trong năm 2020 cần phải khẩn trương thực hiện.

Thứ tư, tiếp tục kiểm soát dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, đặc biệt để không tái nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Đẩy nhanh tiến độ và quy mô tái đàn, khôi phục đàn lợn nhằm ổn định thị trường và giá thịt lợn trong nước; nhập khẩu thịt lợn với số lượng phù hợp, bảo đảm lợi ích người chăn nuôi và người tiêu dùng. Hướng dẫn doanh nghiệp và người dân các điều kiện để tái đàn lợn theo nguyên tắc bảo đảm an toàn sinh học, kiểm soát dịch bệnh.

Thứ năm, triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 gắn với công nghiệp hóa nông nghiệp, đô thị hóa nông thôn. Xây dựng nông thôn mới phải gắn với yêu cầu đô thị hóa. Nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng nông thôn mới, từng bước tiệm cận điều kiện về hạ tầng, dịch vụ của các đô thị văn minh, giàu bản sắc văn hóa truyền thống. Tập trung phát triển các sản phẩm OCOP của địa phương.

Thứ sáu, tăng cường công tác dự báo, chủ động phòng chống thiên tai, hạn hán, và quản lý, khai thác các công trình thủy lợi nhằm khai thác hiệu quả và đảm bảo an toàn công trình. Ưu tiên vốn đầu tư cho các công trình chuyển tiếp và sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi hiện có, hoàn chỉnh các công trình đang thi công dở dang. Tiếp tục thực hiện kiên cố hoá kênh mương các công trình thủy lợi đã có nhằm chủ động nguồn nước tưới cho vùng trồng cây công nghiệp, cây nguyên liệu hàng hóa tập trung. Thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác các công trình thủy lợi phục vụ kịp thời cho sản xuất.

Thứ bảy, phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững; đổi mới mô hình tăng trưởng, tập trung vào nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm lâm nghiệp gắn với phát triển công nghiệp chế biến tinh chế. Triển khai hiệu quả đề án tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp; khôi phục và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030.

Thứ tám, tăng cường công tác quản lý việc sử dụng nguồn vốn đầu tư của các dự án (vốn ADB, WB, phi Chính phủ,...) đảm bảo đúng mục đích và hiệu quả, hạn chế đầu tư dàn trải, cùng hạng mục…

Với những kết quả đã đạt được, cùng với sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của chính quyền địa phương, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục đóng vai trò chủ đạo trong phát triển kinh tế của toàn tỉnh. Đồng thời, tập trung đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh và nông nghiệp hữu cơ, xây dựng được mô hình tăng trưởng bền vững. Từ đó, nhằm thay đổi bộ mặt nông thôn và thu nhập của người dân ngày càng được nâng cao; góp phần quảng bá, phát triển thương hiệu “Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất làng” tại địa phương trong thời gian tới.

Văn Thọ - TTKN Lâm Đồng

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top