Thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 11/11/2016 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025. Ngành Nông nghiệp huyện Lâm Hà trong thời gian qua dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Lâm Hà và Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh đã triển khai nhiều chương trình, mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất; hỗ trợ nông dân, xây dựng mô hình sản xuất theo hướng liên kết chuỗi giá trị; chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi và tỷ trọng sản xuất các loại rau, hoa theo hướng chất lượng cao; triển khai các mô hình phát triển nông nghiệp theo hướng tiếp cận đa ngành và cải thiện môi trường đầu tư trong nông nghiệp; xây dựng mô hình sản xuất theo hướng hợp tác, liên kết chặt chẽ giữa các hộ nông dân với nhau, giữa kinh tế hộ với doanh nghiệp, với thị trường để đưa nông nghiệp lên sản xuất quy mô lớn, giá trị tăng cao.

Đặc biệt là chương trình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, một trong những chương trình trọng tâm được chính quyền các cấp, các ngành trong huyện tập trung lãnh chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện với mục tiêu xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển toàn diện ngành theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, có sức cạnh tranh cao, thân thiện với môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, đáp ứng yêu cầu phát triển của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Sau 05 năm thực hiện Nghị quyết 05/NQ-TU, đến nay sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Lâm Hà đã đạt được những thành tựu đáng kể như đã xây dựng và phát triển được 11.854,3 ha sản xuất rau hoa, cà phê, chè, dâu tằm, bò sữa, bò thịt chất lượng cao theo hướng công nghệ cao; dịch chuyển dần phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm từ chăn nuôi nông hộ sang quy mô trang trại, doanh nghiệp. Tính đến nay, toàn huyện có 11 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp (trong đó có 04 doanh nghiệp FDI), 33 hợp tác xã, 80 tổ hợp tác, 113 trang trại trồng trọt, 79 trang trại chăn nuôi và 3 trang trại tổng hợp và đang triển khai thực hiện 11 dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và chế biến nông sản. Trong đó, nổi bật là đang triển khai thực hiện vùng sản xuất cà phê công nghệ cao xã Nam Hà với quy mô 353 ha với 209 hộ tham gia do Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm Đồng làm chủ đầu tư.

Có được những thành tựu kể trên, là do địa phương luôn tạo môi trường đầu tư hấp dẫn cho doanh nghiệp, hàng năm đã tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, vận động nhân dân liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp. Hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như nhà kính, nhà lưới, hệ thống tưới tiết kiệm, ứng dụng chế phẩm sinh học vào sản xuất, kho lạnh bảo quản sản phẩm… Tổ chức tập huấn, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới cho nhân dân trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Ngành nông nghiệp huyện xác định rõ việc liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và xây dựng thương hiệu là những yếu tố quyết định đến sự phát triển bền vững của nền nông nghiệp nói chung và ngành nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nói riêng. Do đó, đã tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX, THT và nông dân trên địa bàn về chính sách, chiến lược trong liên kết, hợp tác phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm giống cây trồng, vật nuôi. Tiêu biểu Công ty Cổ phần Long Đỉnh đã liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với 46 hộ gia đình; Công ty Bò sữa Lâm Đồng đã liên kết tiêu thụ sữa với 112 hộ nông dân; HTX su su Công Thành  hỗ trợ đầu tư giống, bao tiêu sản phẩm và hướng dẫn quy trình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP cho các hộ gia đình. Đến nay, HTX su su Công Thành đã có thương hiệu rau Đà Lạt; HTX thương mại dịch vụ Laba Phú Sơn duy trì thương hiệu sản phẩm chuối, bơ Laba, thương hiệu chè Oo long Long Đỉnh của Công ty Cổ phần Long Đỉnh...

Mặc dù, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của huyện đã đạt được những thành tựu đáng kể như trên. Tuy nhiên sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu của sản xuất; Đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cần vốn lớn nhưng nguồn vốn của người dân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp còn hạn hẹp; Khả năng thu hút các tổ chức đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, khả năng tiếp cận thị trường của người dân và các doanh nghiệp còn hạn chế.

Từ những thành tựu và khó khăn trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, để tiếp tục phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn huyện, Ngành nông nghiệp huyện Lâm Hà cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới các nội dung sau:

Tiếp tục rà soát thực hiện quy hoạch vùng, quy hoạch chi tiết các vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, định hướng phát triển các loại sản phẩm để thu hút các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất, kinh doanh, liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm với nhân dân.

Hỗ trợ các hộ nông dân và doanh nghiệp đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, kiểm tra giám sát; hỗ trợ sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm để nâng sức cạnh tranh của các loại sản phẩm có thế mạnh của địa phương.

Tiếp tục tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu sản phẩm. Trong đó, xác định doanh nghiệp có vai trò quan trọng là cầu nối trong liên kết, chuyển giao công nghệ mới vào sản xuất, định hướng thị trường để phát triển các loại sản phẩm.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đến nhân dân trong việc thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tuân thủ quy trình sản xuất, sản xuất sản phẩm an toàn và các cam kết thực hiện tốt các điều khoản hợp đồng đã ký kết.

Phạm Thị Tâm - PNN và PTNT huyện Lâm Hà

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top